med_main

Za oporavak od povreda, bolesti i stanja: Medicinska fizikalna terapija koja donosi rezultate

Efikasni medicinski tretmani za brže zarastanje rana uz Zimmer aparate

Kada govorimo o zarastanju rana, važno je napomenuti da je to složen proces koji se sastoji iz nekoliko faza. Prva faza je eliminacija nekrotičnih delova, a zatim sledi faza granulacije koja traje dve nedelje. Nakon toga dolazi faza epitelizacije ili zarastanja i na kraju faza cicatrizacije koja može trajati i više nedelja.

Upravo zbog ove složenosti, vrlo je važno primeniti odgovarajuće tretmane kako bi se proces zarastanja ubrzao. U tom smislu, Zimmer aparati su se pokazali kao vrlo efikasni u tretiranju dubokih rana, uključujući i dekubitalne rane.

Zimmer aparati koriste različite tehnologije fizikalne terapije, uključujući terapiju ultrazvukom, shock wave, cryo i ECG sistem, kako bi se stimulisao proces zarastanja i ubrzao oporavak. Samim tim, potrebno je svega 4 do 6 terapija (u trajanju od dve nedelje) za postizanje vidljivih rezultata.

Jedna terapija sa Zimmer aparatom menja deset fizikalnih procedura koje se obično rade u domovima zdravlja. To znači da pacijenti mogu očekivati brže i efikasnije zarastanje rana uz manje bolova i nelagodnosti.

U našoj ordinaciji, nudimo najsavremenije medicinske tretmane koji su fokusirani na poboljšanje kvaliteta života naših pacijenata. Ako imate poteškoće sa zarastanjem rana ili drugih medicinskih problema, obratite nam se sa poverenjem.

Comments are closed.